Vitacap gồm 17 vitamin và khoáng chất thiết yếu cho bạn

vitacap

Chứa 17 vitamin và khoáng chất

 • Vitamin A
 • Vitamin C
 • Vitamin E
 • Zinc Sulphate
 • Vitamin B1
 • Vitamin B2
 • Nicotinamide
 • D-Panthenol
 • Vitamin B6
 • Folic Acid
 • Ferrous Fumarate
 • Vitamin D3 (Cholecalciferol)
 • Dibasic Calcium Phosphate
 • Đồng Sulphate
 • Mangan Sulphate
 • Kẽm Sulphate
 • Kali Iodide

vitamin và khoáng chất

xem thêm

CHIA SẺ TỪ CHUYÊN GIA